Hem denunciat a Veritas per presumpta publicitat enganyosa

La cadena atribueix criteris de benestar animal i pastura extensiva només a la ramaderia ecològica. Les entitats vam demanar a l’empresa, en una carta el 20 d’abril, que rectifiqués el contingut d’un anunci a una emissora de ràdio per ser fals, ja que, contràriament al missatge que publicitava, cal tenir en compte que la ramaderia no ecològica també compleix amb els criteris legals de benestar animal, que la pastura extensiva no és exclusiva de la ramaderia ecològica i que l’administració d’hormones està prohibida a tots els països de la Unió Europea.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, junt amb onze entitats del sector, hem denunciat que l’anunci de Veritas incloïa un missatge genèric relatiu a nutrients i a propietats saludables dels productes ecològics sense anar acompanyat de la informació específica que exigeix la normativa. El contingut d’aquesta campanya contenia elements de publicitat comparativa que generaven confusió a l’interlocutor en la presentació del producte, fet que permet qualificar-la com a una pràctica enganyosa de comunicació comercial.

Les entitats hem presentat una denúncia contra la cadena de supermercats ecològics Veritas davant de l’Agència Catalana del Consum per presumpta publicitat enganyosa. Les entitats denunciants recorden que,  com ha considerat l’informe emès pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), a petició d’aquestes organitzacions agràries, el grup de treball integrat pel Departament de Salut i el CAC ha indicat que la reglamentació en matèria de benestar animal és d’aplicació a tot tipus de sistemes de producció sense distinció entre producció ecològica o convencional, i que la pastura extensiva dels animals no és exclusiva de la producció ecològica, ja que també es realitza en la ramaderia extensiva convencional.

L’informe del CAC afirma que “la utilització d’hormones a la Unió Europea està prohibida per la Directiva 96/22/del Consell, de 29 d’abril de 1996, per la qual es prohibeix utilitzar determinades substàncies d’efecte hormonal i tirostàtic i substàncies  ß-agonistes.  Aquesta directiva  es va transposar al marc legislatiu de l’Estat espanyol mitjançant el Reial Decret 2178/2004, que estableix  les excepcions amb finalitats terapèutiques i zootècniques i sempre sota control veterinari; en casos molt concrets i relacionats amb animals reproductors, no animals de producció. Per tant, no es poden utilitzar hormones en animals de carn”.

En la denúncia presentada a l’Agència Catalana del Consum, les entitats demanem que s’investiguin i es sancionin, si s’escau, els fets denunciats en matèria de publicitat il·lícita i frau al consum, i en cas d’estimar-se el possible incompliment de l’article 20 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, que es traslladi la denúncia a l’Agència Catalana de la Competència o a l’organisme corresponent per tal d’investigar-ho.

Categories