JARC en contra de l’ampliació de la zona ZEPA del delta del Llobregat, que dista de l’exigència europea

L’organització agrària ha presentat diverses observacions durant el procés de revisió pública, entre elles, que la carta d’emplaçament emesa per la Comissió Europea demana restablir i millorar els hàbitats ja establerts en la superfície actual de la zona ZEPA al Delta de Llobregat, no ampliar-los. A més aquesta ampliació de més del 154% de la superfície es fa a costa de l’activitat agrària.

L’entitat argumenta també que el procés participatiu no ha tingut en compte tots els agents territorials implicats, l’inventari d’aus s’ha realitzat sense rigor científic i no existeix cap justificació tècnica dels criteris de selecció dels sectors d’ampliació.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha presentat al·legacions en contra del projecte de modificació de la delimitació de l’espai de la zona ZEPA del Delta de Llobregat, que es troba en fase d’informació pública. L’organització agrària denuncia que malgrat que, contràriament al que  el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) indica, la carta d’emplaçament emesa per la Comissió Europea, només demana “restablir i millorar els hàbitats ja establerts en la superfície actual de zona ZEPA al Delta de Llobregat” però no ampliar-los.

L’entitat alerta que aquest augment de més del 154% de la zona ZEPA, es fa a costa de l’activitat agrària. L’ampliació de l’espai de la zona ZEPA al Delta del Llobregat, de 935,05 hectàrees a 2.381,01 hectàrees, comportarà multitud de restriccions i canvis productius que comprometran la viabilitat de les explotacions i, una forta pèrdua de la seva competitivitat, abocant al tancament a un gran nombre d’explotacions agràries.

“estem davant una proposta que desafia la legislació europea i el rigor científic, en el qual hauria de prevaldre la qualitat i no la quantitat”

Mauri Bosch, cap de la sectorial de l’Horta de JARC i productor del Parc Agrari del Baix Llobregat, lamenta que el procés participatiu s’ha dut a terme sense comptar amb tots els agents del territori implicats. Bosch explica que, tot i que després de diverses peticions per part de JARC, finalment vam poder celebrar una reunió amb el secretari d’Agenda Rural i el director de Polítiques Ambientals, principals responsables polítics d’aquest projecte, aquesta reunió va resultar ser merament informativa. El representant de l’Horta afegeix que “Durant la reunió, la nostra entitat, que representa els interessos d’una part del sector agrari català, va mostrar el seu malestar per no haver pogut participar amb caràcter previ a l’inici de la consulta pública, de la presa de decisions adoptades respecte al projecte, marginant d’aquesta manera a una part d’agricultors, que de forma legítima van decidir tenir veu a través de JARC”.

 

No existeix justificació tècnica dels criteris de selecció dels sectors d’ampliació

L’inventari d’aus presents en els espais proposats aglutina espècies que, tot i poder haver sigut albirades excepcionalment en aquesta àrea, no són habituals ni són susceptibles de què la seva presència sigui viable de forma biològica.

El projecte d’ordre no té en consideració que les aus depenen d’uns hàbitats i unes condicions ambientals que hi fan possible el descans, alimentació o reproducció. Aquestes han de comportar la restauració d’un sistema de zones humides i, per tant, els criteris haurien de passar pels factors claus de l’aigua, quan, la superfície d’habitats existents o potencials de zona humida es limita al 8,7%, i que el territori apte per a reconstruir noves zones humides aptes es limita al 21,4%.

Mauri Bosch afirma que “estem davant una proposta que desafia la legislació europea i el rigor científic, en el qual hauria de prevaldre la qualitat i no la quantitat”.

Categories