JARC demana una PAC exclusivament per als professionals per garantir la sobirania alimentària

És necessari que s’adapti la PAC per donar suport als productors catalans, que competiran amb els preus més baixos  dels aliments importats de països tercers, que no compleixen els mateixos requisits en matèria ambiental, de benestar animal, sanitat, ús de fitosanitaris o condicions laborals, el que pot implicar el tancament de moltes explotacions catalanes i generar un canvi de model cap a grans explotacions agrícoles i ramaderes impulsades per fons inversors, en perjudici del teixit econòmic i social de les zones rurals.

L’entitat alerta de què molts sectors exclosos de la majoria d’ajuts i ja actualment en crisi, no podran adaptar-se a les noves exigències o veuran com augmenten els seus costos de producció per complir amb les noves normatives que impulsa la Comunitat Europea.  

L’organització demana que el Pla Estratègic per adaptar la PAC a la realitat del nostre territori, aposti pels professionals agraris exclusivament, sigui sostenible també des del punt de vista econòmic i doni més impuls als joves.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha demanat a la reunió celebrada ahir amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) que defensi als professionals agraris en el Pla Estratègic que haurà de presentar Ministeri d’Agricultura a la Comissió Europea abans del 31 de desembre. L’organització considera que cap sector productor hauria de quedar exclòs dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC). Això només serà possible si es destinen els ajuts als agricultors i ramaders que viuen de la seva activitat al camp, que segons JARC ha de representar com a mínim el 50% dels seus ingressos.

Un estudi realitzat per l’Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) el 2020 revela que a Espanya, actualment dos de cada tres agricultors o ramaders són “agricultors de sofà”, és a dir, que estan donats d’alta en el sector agrari, però no s’hi dediquen com a activitat principal, i per tant no estan donats d’alta a la seguretat social. Segons l’entitat, el DACC hauria de posar fi a aquest greuge pels professionals del primer sector en l’elaboració del Pla Estratègic per Catalunya, per defensar el nostre model productiu, garantir la sobirania alimentària del territori, el producte de proximitat i l’enfortiment de les zones rurals i els seus habitants.

La resiliència que ha demostrat el sector agroalimentari durant la pandèmia l’ha fet encara més atractiu als ulls dels fons d’inversió. Segons l’estudi realitzat per Deloitte, el 58% de les transaccions a escala global que es van realitzar en el sector hortofructícola entre 2017 i 2020, es van produir a Espanya. A més, sis de cada deu operacions van ser realitzades per part d’inversors financers o fons de capital privat.

Aquestes operacions representen un altre escull per a una PAC més professional, social i justa, perquè acaparen gran part dels ajuts, però els seus beneficis no reverteixen en el territori, i estan condicionats a la rendibilitat dels resultats, a diferència dels productors agraris, que són l’única garantia per abastir la població d’aliments de qualitat, al marge de les fluctuacions del mercat.

Categories