JARC demana una modificació de la normativa de crema de restes vegetals

L’organització agrària sol·licita una moratòria per aconseguir modificar la llei que regula la prohibició de la crema restes de poda. L’entitat considera inacceptable i  inassumible per al sector aquesta prohibició, que contempla com a úniques excepcionalitats la justificació per motius fitosanitaris, és a dir, en cas que estiguin afectades per una plaga, o perill d’incendis.

A Catalunya, es gestionen aproximadament 120.000 autoritzacions de crema de vegetals l’any. El tractament biològic en grans volums pot representar un increment d’entre 1.000 i 1.500 € per hectàrea per al pagès.

La nova llei de residus per a una economia circular, que va aprovar el Congrés, no permet cremar les restes vegetals. Aquesta prohibició suposa un cop més per al sector agrari, i l’incompliment de la normativa, pot implicar multes per al pagès d’entre 2.000 i 100.000 €.

Només des de Catalunya, es gestionen aproximadament 120.000 autoritzacions de crema de vegetals l’any. Si bé és habitual que els pagesos triturin part de la poda per a fer compost, com estableix la nova legislació, aquest procediment no se sol emprar en el cas de grans volums de restes vegetals, com l’arrencada o substitució d’arbres, perquè pot significar un increment de les despeses d’entre 1.000 i 1.500 € per hectàrea.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha sol·licitat una reunió urgent amb la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, per tractar aquest tema. L’entitat afirma que hi ha hagut una falta de previsió i informació al sector, per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), donat que el període de crema comença imminentment a mitjan d’octubre (dura fins a mitjan de març).

L’organització agrària ha anunciat que demanarà una moratòria de l’aplicació de la llei estatal reguladora de residus amb l’objectiu de modificar el paràgraf que regula aquesta prohibició, “i efectuarà tota la pressió que calgui al MAPA, al DACC i als partits polítics perquè aquesta situació que afecta greument al sector es reverteixi amb la màxima celeritat.”

Per altra banda, han fet públic que treballaran perquè des de l’Agència de Residus (ARC), s’accepti que les restes vegetals no tinguin consideració de “residu”. L’entitat considera que el DL 1/2009 que defineix el concepte de residu, en relació amb el sector agrari és molt ambigu i, per tant, es podria reinterpretar.

Categories