JARC demana solucions per la manca de temporers en determinats territoris

L’organització agrària sol·licita al Departament de Treball que doni respostes per la falta de treballadors amb formació per a feines agrícoles temporals a determinades zones de Catalunya. El possible augment de l’SMI és un altre tema que preocupa l’entitat respecte als temporers i que representaria una pujada del 33,5% dels costos laborals en poc més d’un any, un preu impossible d’assumir per part de petites i mitjanes explotacions.

20 de gener de 2020. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) vol transmetre a les Administracions competents la necessitat de posar en marxa accions per resoldre la mancança de mà d’obra qualificada per a dur a terme determinades feines del camp que tenen un caràcter temporal de curt termini en determinats territoris, com serien alguns municipis de Tarragona i Barcelona.

L’entitat agrària ha sol·licitat una reunió amb el conseller de Treball, Chakir El Homrani, per exposar la problemàtica d’aquesta insuficient oferta de temporers per cobrir la demanda de determinades explotacions agrícoles.

L’organització defensa que la contractació en origen és una bona fórmula que funciona quan la temporalitat del cultiu és més llarga, com ara la fruita dolça, però no amb conreus que requereixen contractar personal per períodes de temps breus. Per això, JARC insta a explorar noves vies de contractació tenint en compte les diferències territorials i les necessitats específiques de formació que han de tenir els treballadors a cada zona de Catalunya.

La nova pujada de l’SMI ofegaria les petites i mitjanes explotacions

L’entitat agrària posa en relleu que la situació dels productors del camp lluny de millorar s’agreuja. En un context de caiguda de la renda agrària (-8,6% en 2019) i d’entrada sense control d’importacions que no compleixen amb les mínimes garanties socials, laborals i salarials dels treballadors, resulta impossible d’assumir aquest nou increment per a les petites i mitjanes explotacions.

L’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) dels temporers als 1.000 euros encariria un 33,5% els costos laborals per als agricultors en poc més d’un any, tenint en compte que la primera pujada va ser d’un 22,5%, en passar de 735,9 a 900 € per treballador/mes a finals del 2018.

Demà es tractaran aquestes qüestions en la reunió del grup de Treball del conveni agropecuari del camp que tindrà lloc a la Casa de l’Agricultura, on assistiran els representants de la patronal de les organitzacions agràries JARC, UP i l’Institut Agrícola Sant Isidre i CC.OO. i UGT per part dels treballadors.

Categories