JARC demana que els períodes de replantació es puguin allargar en diferents parcel·les

JARC replantacions a diferents parcel·les

L’organització celebra que el Ministeri hagi atès la seva petició d’allargar els períodes de replantació a 6 anys, que l’entitat havia proposat, a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

JARC continuarà pressionant perquè es pugui aplicar a parcel·les diferents de la d’arrancada, sempre dins de la mateixa explotació. Deixar en repòs la parcel·la que s’arrenca i poder plantar la que ja estava prèviament reposada és una tècnica agronòmica beneficiosa per enriquir el sòl. El fet de poder deixar-les en repòs més anys podria contribuir a reduir els estocs de vi i cava.

Entre els canvis que introdueix el Reial decret 111/2002, que regula el potencial de producció vitícola, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya celebra que s’hagi inclòs la seva petició d’allargar els períodes de replantació a 6 anys. Malgrat que lamenta que de moment el Decret reculli que les persones que puguin acollir-se als 6 anys de validesa no podran fer un canvi de localització de la plantació perquè perdrien aquests 3 anys de més.

Jaume Domènech, cap de la sectorial de la Vinya, posa un exemple molt clarificador de com aquesta mesura podria contribuir a reduir els excedents existents “Pensem en la DO Cava, amb unes 6.400 explotacions inscrites. Si cada viticultor deixes descansar una hectàrea aquets 6 anys, s’aconseguiria rebaixar les 6.000 hectàrees a que sobren a la DO. Cava, baixar la producció i reduir els estocs de vi. “D’aquesta manera”, apunta Domènech, “podríem equilibrar el mercat.”

Altres canvis que ha introduït el Reial decret 111/2002

Les autoritzacions de nova plantació i les de replantació que caducaven els anys 2020 i 2021 passen a fer-ho el 31 de desembre de 2022.

  • Es pot renunciar a la plantació de les autoritzacions de nova plantació que caducaven el 2020 i el 2021, si es comunica que no es plantarà al DACC, fins al 28 de febrer de 2022. No s’aplica cap sanció.
  • Les persones que ja van renunciar a les autoritzacions a partir de l’1 de gener de 2021 podran utilitzar-les fins al  31 de desembre de 2022, sempre que també ho comuniquin al DACC abans del 28 de febrer del 2022.
  • Quan la replantació es realitzi a la mateixa parcel·la o parcel·les on es va efectuar l’arrencada, i sempre que el viticultor ho indiqui expressament a la seva sol·licitud d’autorització de replantació, tindran un termini de validesa de 6 anys a partir de la data de concessió. La possibilitat d’acollir-se a 6 anys per executar la plantació serà vigent des del 7 de desembre del 2021, per tant, totes aquelles replantacions sol·licitades abans d’aquesta data tenen una vigència de 3 anys.

Tant les sol·licituds que poden presentar renúncia fins al 28 de febrer de 2022 com aquelles renunciades que es poden retrotraure (es van sol·licitar abans del 07 de desembre de 2021), tenen una vigència de 3 anys.

Categories