JARC demana incrementar el preu per porc engreixat rebut pel ramader integrat

El 2019 tanca amb una cotització mitjana anual a la llotja de Mercolleida d’1,357 €/kg viu. Aquesta xifra, que es pot qualificar d’històrica, els analistes indiquen que podria ser lleugerament superior durant el 2020.

El benefici mig per porc d’engreix obtingut per les empreses integradores, cooperatives i ramaders no integrats ha estat de 25,56 euros (21,102 € més que al 2018, que va ser de 4,458 euros).

Els ramaders integrats, que representen més del 75% del col·lectiu productor, tenen un contracte d’integració que estableix un preu per animal engreixat situat entre 12 i 14 euros.

Durant l’any 2019, una sèrie de circumstàncies han propiciat l’augment dels preus del porcí, especialment, la propagació de la Pesta Porcina Africana (PPA) al continent asiàtic. La malaltia ha afectat en gran mesura la Xina, que s’ha vist obligada a sacrificar més del 50% de la seva cabana porcina i incrementar les importacions per satisfer la gran demanda dels consumidors xinesos. A falta de dades oficials corresponents a l’últim trimestre, Jaume Bernis, cap sectorial del porcí de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), ha remarcat que el 72% de la producció de porcí català del 2019 es va vendre fora de l’Estat espanyol.

El 2019, un any amb cotitzacions excepcionals

1600
Font: JARC, realitzada amb les dades setmanals de la Llotja de Mercolleida.

L’any passat la llotja de Mercolleida va tancar amb una mitjana de preu excel·lent d’1,357 €/kg de porc viu, 0,221€ per sobre de la de 2018 (1,135 €/kg viu), i gairebé un 7% superior a la de 2014, que amb una cotització mitjana de 1,269 €/kg viu, es considerava molt bona.

A principis del 2019, les cotitzacions ja van començar superant a les de 2018, malgrat que van caure per sota dels valors de l’any anterior a finals de febrer i principis de març. Després d’aquest episodi de descens, es van anar incrementant els preus, empresos per les exportacions, fins al desembre, moment en el qual es va assolir el màxim d’1,508 €/kg viu, en una època que habitualment manté un baix consum, però que excepcionalment ha estat bona per la demanda generada amb la celebració de l’any nou xinès.

 

Incrementar el preu per porc engreixat rebut pels ramaders integrats

El benefici mig durant l’any passat de les empreses integradores, cooperatives i ramaders no integrats per porc engreixat ha estat de 25,56 euros, mentre que el 2018 va ser de 4,458 euros.

És en aquest context de bonança que JARC demana que es revisin els contractes d’integració, augmentant el preu per porc engreixat rebut pel ramader integrat, que actualment es situa entre 12 i 14 euros.

Bernis, recorda que “els ramaders catalans, per continuar sent punters i gaudir del prestigi mundial que tenim, hem hagut de fer front a costos indirectes derivats de l’entrada en vigor de noves normatives i l’adequació a les seves exigències, com el nou Decret 153/2019 de dejeccions ramaderes, i l’augment de la bioseguretat enfront amenaces exteriors”. El cap sectorial del porcí de JARC ha tornat a insistir en què s’haurien d’extremar encara més les mesures de seguretat davant l’amenaça de la PPA, per mantenir aquesta malaltia porcina lluny de Catalunya i Espanya, perquè les conseqüències que podria tenir en el sector serien devastadores.

Tenint en compte les dades publicades pel Departament d’Agricultura, el marge obtingut per integradores, cooperatives i ramaders no integrats es situa vora els 24 cèntims/kg viu, en front els 4 cèntims/kg viu que es van aconseguir el 2018.

D’altra banda, segons Mercolleida el pes de sacrifici ha estat d’111,16 kg de mitjana per l’any 2019. Això suposa que, per exemple, el benefici obtingut en una granja amb 500 mares amb una producció anual de 12.000 porcs d’engreix ha estat d’uns 306.720 euros, amb un preu mig de venda net d’1,31 €/kg.

 

L’assegurança de gestió d’animals morts l’ha de pagar l’empresa integradora

La sectorial del porcí de JARC fa anys que també treballa per aconseguir que el cost de l’assegurança per a la gestió dels animals morts l’assumeixi l’empresa integradora, donat que és la propietària dels animals. Actualment, els ramaders integrats veuen com els augments derivats d’aquesta gestió redueixen encara més els seus beneficis.

Cal recordar que els productors integrats, a banda de l’assegurança per a la gestió dels animals morts, també assumeixen les despeses de la gestió de les dejeccions ramaderes, del compliment de les normes de bioseguretat, benestar animal i millors tècniques disponibles (MTD), i els costos energètics, laborals, de subministrament d’aigua i amortitzacions, entre d’altres.

.

Categories