JARC considera que ara és el moment per parlar dels pressupostos

Pere Aragonès, conseller d’Economia i vicepresident del Govern de la Generalitat, ha declinat mantenir una reunió amb JARC, que volia traslladar-li les seves demandes amb relació al pressupost amb el qual dotarà al Departament d’Agricultura. L’entitat agrària reclama un augment de recursos econòmics suficient, que actualment es situen en un 1,25% del total de la despesa, mentre que comunitats com Aragó en destina més del 10% o la Comunitat Valenciana un 1,83%.

Barcelona, 19 de desembre de 2019. El Conseller d’Economia ha desestimat la cita que l’entitat agrària havia sol·licitat, comptant amb presència del Departament d’Agricultura, per tractat diferents aspectes de la partida pressupostària que es destinarà al sector, “abans que sigui massa tard”, puntualitzava Xavier Vela president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

L’entitat agrària demana que es doti a d’Agricultura amb una partida suficient per cobrir les necessitats del sector agrari, tenint en compte la crisi de preus generalitzada que pateixen els productors, sovint rebent preus per sota dels costos de producció, i la manca de suport per part de les administracions i organismes de control competents per pal·liar o resoldre aquesta situació.

Davant d’aquesta situació de precarietat, els joves no veuen futur en l’agricultura i la ramaderia i l’entitat considera fonamental una major implicació del govern per assegurar el relleu generacional. El 90,69% dels perceptors de les ajudes de la PAC tenen més de 40 anys. D’aquests, 39,44% tenen 65 o més anys. Només el 9,41% tenen 40 anys o menys. JARC considera que, entre altres mesures, el DARP hauria de continuar en la mateixa línia que amb les assegurances agràries. L’organització va aconseguir que Agricultura augmentés la subvenció per la contractació per a agricultors professionals (ATP) i per a joves.

Aquest 1% del pressupost que es destina actualment, resulta totalment insuficient per impulsar el relleu generacional del sector i fer front a les problemàtiques actuals. L’entitat agrària fa una comparativa amb les partides pressupostàries altres governs amb una estructura productiva similar, com són l’aragonès i el valencià. Catalunya, en destina un 1,25%, mentre que la Comunitat Valenciana reserva un 1,83% de la despesa i Aragó va passar d’un 1,7% el 2018 a un 10,52% enguany.

Categories