JARC aconsegueix millores en l’assegurança del cereal de secà

L’organització agrària ha negociat amb Agroseguro per assolir modificacions en l’assegurança dels cereals d’hivern per adaptar-la a la sequera, i si s’acullen a la mesura de la collita en verd, l’entitat asseguradora compensarà el 65% de la producció assegurada, descomptant la franquícia. A més podran aprofitar el que recullin, per exemple, per alimentar el bestiar.

Per aquells que optin per esperar a finalitzar la sega en el període habitual, els compensarà el 100% de la producció assegurada, descomptant la franquícia. 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha aconseguit que Agroseguro modifiqui l’assegurança del cereal de secà, que pateix una greu afectació per la sequera. JARC ha proposat aquest canvi, just abans del final cicle del cereal d’hivern, com són el blat, l’ordi, la civada, el sègol, el triticale i veces, que en part també s’utilitza per l’alimentació humana.

La superfície provisional d’aquests cultius per 2023 és de 267.004 hectàrees per a tota Catalunya, de les quals 162.535 corresponen a la província de Lleida, 51.293 a Barcelona, 20.408 a Tarragona i, 32.768 a Girona, la província potser més afectada per la falta de precipitacions.

Aproximadament 220.000 d’aquesta superfície són de secà, i a causa de la sequera, aquestes produccions preveuen pèrdues productives molt altes, d’aproximadament del 70-80%, ja que les seves necessitats hídriques no s’estan veient satisfetes amb les precipitacions ni amb la humitat acumulada al sòl. En alguns casos, si en els pròxims dies es donessin les puges adients, els productors podrien arribar a recuperar part de la collita, però en la majoria dels casos, el cultiu es pot donar per perdut, malgrat que plogui.

Cal recordar que la davallada de la producció de cereals pot tensionar el mercat, tant del que es destina a alimentació humana, com el que serveix per a elaborar pinsos animals, que indirectament acaben repercutint en el preu de la cistella de la compra.

Per aquest motiu l’entitat ha negociat amb Agroseguro per assolir que els productors que decideixin acollir-se a fer la collita en verd, perquè no podran tirar endavant la collita per manca d’aigua, no hagin de renunciar a cobrar l’assegurança, amb un peritatge previ de l’asseguradora, i puguin aprofitar-la per extreure’n algun rendiment.

La compensació en aquest cas serà del 65% de la producció assegurada, descomptant la franquícia. En el cas  de finalitzar la sega en el període habitual, Agroseguro compensarà el 100% de la producció assegurada descomptant la franquícia. JARC fa temps que reclama que s’adapti les assegurances a la nova realitat que imposa el canvi climàtic.

Categories