Demanem al DACC que defineixi el Nitrogens de referència pendents de concretar

Moltes explotacions ramaderes continuen sense poder realitzar la seva activitat, totalment o parcialment i es veuen obligades a assumir el sobrecost de gestió de les dejeccions, perquè no poden aprofitar els purins, un recurs natural de proximitat, que afavoreix l’economia circular.

L’organització agrària reclama al DACC que solucioni aquesta situació immediatament o compensi econòmicament les explotacions afectades.

El Nitrogen de referència (N-ref.) és la quantitat de N en les dejeccions ramaderes, generades pel bestiar en règim intensiu o semi intensiu que es pot aplicar com a fertilitzant en terres ubicades en zones vulnerables, segons estableix el pla de gestió de dejeccions ramaderes vigent per a cada explotació ramadera, des de l’entrada en vigor del Decret 153/2019.

El passat mes d’abril, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) va publicar una proposta de N de referència, però es va donar la circumstància que va coincidir amb l’aprovació de l’ordre que ampliava les zones vulnerables a Catalunya.

El DACC no va incloure les noves zones declarades vulnerables ni les explotacions que estaven pendents de la modificació del seu pla de gestió ramadera. Per tant, a hores d’ara moltes explotacions continuen sense poder dur a terme la seva activitat, totalment o parcialment, assumeixen el sobrecost de gestió de les dejeccions, i no poden aprofitar aquest recurs natural de proximitat, que afavoreix l’economia circular.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha sol·licitat al Departament que concreti amb caràcter urgent quin serà el Nitrogen de referència per als municipis que van ser declarats zona vulnerable (ZV) al mes d’abril i també, per aquells que estaven a pendents de la modificació del seu pla de gestió ramadera quan es va aprovar l’Ordre TES/80/2021.

En cas contrari, i mentre no es procedeixi a l’assignació del N-ref. a aquestes explotacions que tenen plans de gestió ramadera presentats sense validar per aquest motiu, exigeix una indemnització econòmica pel lucre cessant i pèrdua de rendibilitat que aquest fet els hi està comportant.

Categories