Salvador Illa i Rosa Maria Ibarra del PSC debaten sobre l’Agenda Agrícola al Parlament amb representants de JARC

En una reunió preparatòria per al Monogràfic d’Agricultura al Parlament, previst pel 5, 6 i 7 de març, els representants del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Salvador Illa i Rosa Maria Ibarra, van mantenir una sessió de treball amb membres de JARC centrada en els temes més urgents i que mes preocupen a l’actualitat al sector agrari català.

Durant la trobada, es va discutir àmpliament sobre els punts destacats de l’índex avançat per al Monogràfic d’Agricultura i el document que s’entregarà en el termini establert. Es van abordar les preocupacions i prioritats principals, posant èmfasi en la legitimació de les Organitzacions de Productors Agraris (OPA) com a representants i únics interlocutors del sector.

En aquest sentit, Illa i Ibarra van manifestar el seu acord total respecte a la importància d’atribuir la legitimitat a les OPA,s aquesta representativitat.

A més, es va realitzar una anàlisi exhaustiva del moviment de les mobilitzacions agràries sorgit a Europa i el seu efecte en cadena a l’Estat Espanyol i Catalunya . Aquesta revisió va servir per comprendre millor els factors que influeixen en les dinàmiques dels moviments socials agraris per afrontar els desafiaments actuals.

La trobada entre Salvador Illa i Rosa Maria Ibarra reflecteix un compromís ferm en poder abordar i trobar solucions als desafiaments i problemes estructurals que té actualment el sector; i reafirma el seu compromís de treballar per aconseguir garantir un futur més pròsper per als agricultor/es i ramader/es de Catalunya.

Categories