Proposem a Agricultura uns eco-esquemes més favorables per al conjunt del sector agrari

L’organització es reuneix amb el Departament d’Agricultura per proposar millores a les pràctiques agràries presentades pel Ministerio de Agricultura, amb l’objectiu de complir amb el Pacte Verd, per a les quals està previst que es destini un 20% del pressupost dels ajuts del primer pilar.

Les aportacions de l’entitat agrària busquen, per una banda, obtenir més equilibri entre les pràctiques del sector ramader i agrícola que puguin complir amb els eco-esquemes; i per l’altre garantir que aquests es puguin adaptar a les característiques del territori català i la seva tipologia productiva.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya es reuneix amb el Departament d’Agricultura per presentar una bateria de millores a la proposta d’eco-esquemes preliminars del Ministerio per complir amb el Pacte Verd europeu.

L’organització considera que s’haurien d’incloure més pràctiques aplicables al sector ramader, i aporta algunes relatives al benestar animal en relació amb “l’allotjament amigable”, com seria la implementació de  llits de palla i ventiladors a les granges de remugants, que redueixen l’estrès dels animals, enforteixen el sistema immunitari i redueixen l’ús d’antibiòtics.

Per tal d’incentivar la fertilització orgànica, l’entitat demana que es bonifiqui tots aquells agricultors, que compleixin amb l’eco-esquema d’agricultura de precisió en la gestió de nutrients, i que fertilitzin amb un 30% d’adob orgànic com a mínim. D’aquesta manera, s’aprofita un subproducte com són fems i purins, i es disminueix l’ús de fertilitzants minerals, beneficiant indirectament al sector ramader.

Per altra banda, els eco-esquemes haurien d’oferir la possibilitat de poder-los adaptar a la realitat del nostre territori, i posa com exemple, l’ajut per sembra directa, a la qual només es poden acollir zones de l’Estat en risc d’erosió. Aquesta pràctica també contribueix a assolir objectius tals com la reducció de gasos efecte hivernacle o incrementar la capacitat d’embornal de carboni dels sòls, entre altres.

Un 20% dels ajuts del primer pilar s’ha previst que es destinin als eco-esquemes, i donat que les propostes presentades pel Ministerio de Agricultura estan enfocades bàsicament als sectors agrícoles, JARC sol·licita al Departament d’Agricultura que pressioni a Madrid perquè no deixin fora sectors productius ramaders, que ja tenen molt minvada la seva rendibilitat.

 

Les estratègies de la CE per assolir els objectius del Pacte Verd

 La Comissió va publicar una llista de possibles pràctiques agrícoles, que haurien de recollir els eco-esquemes, seguint les línies de la futura política agrícola comuna (PAC), que entrarà en vigor el 2023.  L’objectiu era contribuir al debat als Estats membres sobre la reforma de la PAC i el seu paper per a aconseguir els objectius del Pacte Verd. En el sector agrari són dues les estratègies que afecten, “de la granja a la taula” i preservació de biodiversitat i ecosistemes.

Per a ser recolzats per eco-esquemes, les pràctiques agràries haurien de:

  • Implicar activitats relacionades amb el clima, el medi ambient, el benestar dels animals i la resistència antimicrobiana
  • Definir-se sobre la base de les necessitats i prioritats identificades en l’àmbit nacional/regional, en els seus plans estratègics de la PAC
  • El seu nivell d’ambició ha d’anar més enllà dels requisits i obligacions establerts per la condicionalitat.
  • Contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd de la UE, ”de la granja a la taula”, un sistema alimentari just, saludable i respectuós amb el medi ambient, que engloba una sèrie d’horitzons a assolir el 2030.

Categories