Més suport per a un sector castigat per la crisi de preus

En una roda celebrada en el marc de la Fira de Sant Miquel (Lleida), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha fet un repàs per diversos temes candents del sector agroalimentari, començant per la crisi generalitzada que pateix el sector agrari amb els preus per sota dels costos de producció per a molts productors, i la manca de suport per part de les administracions i organismes de control competents per pal·liar o resoldre aquesta situació.

Joan Esteve, president de JARC Barcelona, ha recordat l’aturada i mobilització dels viticultors per la baixada d’un 30% del preu del raïm per a vi base de cava i vi, que va tenir lloc el 5 de setembre com a resultat del fracàs de les negociacions amb les grans empreses elaboradores. El president de JARC Barcelona, va afegir que a més d’aquest descens de preus, els viticultors han de fer front a retards en el pagament, que la Llei estipula que ha de ser en 30 dies, i en alguns casos no es farà efectiva fins al mes de febrer del 2020.

CadeCAT ha de vetllar per la baula més feble

L’organització agrària va denunciar aquesta situació a CadeCAT (òrgan del Departament d’Agricultura, responsable del control de les relacions comercials de la cadena alimentària establertes a Catalunya), a principis del mes d’agost i la seva resposta va ser oferir informació relativa als tràmits que qualsevol operador de la cadena alimentària pot iniciar per formalitzar una denúncia. JARC reclama que aquest nou òrgan competent, com ho era abans l’AICA, han de vetllar de manera més activa amb mesures de control perquè la baula del sector productor deixi de ser la més dèbil.

JARC ha convocat la Taula de Preus dels Fruits Secs

El president de JARC, Xavier Vela, va recordar també la situació endèmica del sector de la fruita seca a Catalunya, que l’organització ja va denunciar aquest estiu amb un estudi comparatiu entre les cotitzacions de la Llotja de Reus i la de Múrcia que demostrava que sempre estan molt per sota en el mercat català. Com a exemple, el president de JARC posava el de l’ametlla comuna ha estat durant la temporada alta de 2018 com a mitjana 0,33 €/kg per sota de la referència murciana.

Aquest fet perjudica els productors catalans que competeixen en condicions de desigualtat i per aquest motiu JARC va sol·licitar que es convoqués la Taula de Preus dels Fruits Secs que tindrà lloc el 10 d’octubre. El Departament d’Agricultura coordina aquestes reunions, la darrera vegada que es va celebrar, fa tres anys, hi van participar 27 operadors, la Llotja de Reus i les organitzacions agràries.

Vela també va fer esment de la baixada de preus al sector de l’olivera, que continua amb una tendència a la baixa des de 2018, que va experimentar una baixada d’un 26%, fins a situar-se enguany en un 44% menys (una mitjana d’1,99 €/kg, la primera setmana de juny).

Més pressupost per garantir el relleu generacional

Davant d’aquesta situació de precarietat que viu el sector els joves no veuen futur i és fonamental una major implicació per part de les administracions per assegurar el relleu generacional, va posar de manifest el president de JARC Lleida, Joan Carles Massot. El 90,69% dels perceptors de les ajudes de la PAC tenen més de 40 anys. D’aquests, 39,44% tenen 65 o més anys. Només el 9,41% tenen 40 anys o menys.

JARC considera que el DARP hauria de continuar en la mateixa línia que amb les assegurances agràries. L’organització va aconseguir que Agricultura augmentés la subvenció per la contractació per a agricultors professionals (ATP) i per a joves.

Massot va comparar els pressupostos que destinen a Agricultura altres governs amb una estructura productiva similar, com són l’aragonès i el valencià. Catalunya, amb uns pressupostos prorrogats des del 2017, en destina un 1,25%, mentre que la Comunitat Valenciana destina un 1,83% de la despesa i Aragó ha passat d’un 1,7% el 2018 a un 10,52% enguany. Per tant va tornar a reclamar la necessitat d’un augment del pressupost que s’adreça al sector agropecuari, i que hauria de materialitzar-se al pressupost 2020.

JARC reclama celeritat en el pagament de la bestreta de la PAC

L’organització agrària ha posat especial èmfasi també en el pagament de la bestreta dels ajuts directes de la PAC, que oferiria la liquiditat dels agricultors en una situació com l’actual i exigeix a Agricultura més concreció en les dates i formes en les quals la faran efectiva.

El 17 de setembre JARC va sol·licitar al Departament que pagués la bestreta del 70% de l’ajut de pagament bàsic, greening, del complement de joves i de l’ajut del règim de petits agricultors, al mes d’octubre. Aquest avenç resulta d’una gran importància pels agricultors/es catalans, donat que els diferents sectors productius (tant d’agricultura com de ramaderia) es troben afectats aquest any per diverses circumstàncies com la crisi de preus, la sequera, els incendis, les condicions climàtiques adverses i problemes sanitaris, entre d’altres.

Andalusia, ja ha anunciat que farà efectiu el pagament al mes d’octubre i Aragó, per la seva part ha fet públic que el realitzarà el 8 de novembre. La resposta que el Departament va donar a JARC és que serà “materialment impossible i que mai han procedit a pagar-la abans de finalitzar el mes d’octubre.”

Categories