Les explotacions agràries catalanes perdran competitivitat per la decisió del DACC

L’organització agrària alerta de què no acceptar les opcions màximes de flexibilització ofertes pel Ministeri de Agricultura, Pesca y Alimentación implica perdre competitivitat en relació amb la resta d’autonomies.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya manifesta el seu desacord amb les flexibilitzacions a causa de la sequera de determinats requisits, condicions per a accedir a algunes subvencions i compromisos dels ajuts de la PAC per l’any 2023 que ha proposat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

Per a l’organització agrària, tot i les advertències que va traslladar a l’Administració catalana, finalment, aquesta ha publicat unes flexibilitzacions que no responen a les necessitats que el sector afronta a causa de la sequera, i no aprofiten el màxim del marge permès per part del Ministeri.

Donades les dificultats que l’activitat agrària està afrontant aquesta campanya, l’entitat considera que s’hauria d’assolir el topall al màxim que ofereix l’Estat:

 

  • En l’ecorègim de pastura extensiva, reduir les càrregues ramaderes a 0,1 UGM/ha en pastura mediterrània i 0,2 UGM/ha en pastura humida per a totes les espècies ramaderes.
  • En l’ecorègim de rotació de cultius amb espècies millorants, reduir percentatge mínim de superfície cultivada amb espècies millorants al 5%, per a aquells titulars que van sembrar abans de l’1 de maig de 2023 el 5% de lleguminoses requerit per la pràctica i que no poden realitzar el cultiu del 5% restant de millorants per causa de la sequera.

 

Diverses comunitats autònomes han anunciat que s’acolliran a aquestes condicions. Per tant, les explotacions agràries catalanes es trobaran en desigualtat de condicions i perdran competitivitat. JARC considera que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural haurà d’assumir la responsabilitat d’aquest fet, com a conseqüència directa de la seva decisió.

Categories