JARC presentarà un recurs d’alçada per la prohibició de caça a Vilabertran  

Els municipis de Vilabertran i Hostalric es poden convertir en un reservori de fauna salvatge, en ser declarades zones de seguretat. Segons l’entitat, això podria implicar un perill per les persones que habiten a la zona o fan activitats d’oci als espais naturals, poden provocar accidents de trànsit, a més de danys als cultius, sense oblidar que constitueixen un risc sanitari per a les granges i per la propagació de malalties com la pesta porcina africana.

JARC exigeix que els Ajuntaments presentin un pla de gestió de fauna salvatge, així com un pla d’indemnitzacions als usuaris que puguin veure’s afectats per aquesta causa, ja que segons estableix la Llei de caça, els consistoris municipals són els responsables de les zones de seguretat.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya presentarà un recurs d’alçada contra l’Ajuntament de Vilabertran per la declaració de zona de seguretat a tot el terme municipal, incloent-hi un vedat de caça privat. L’organització està valorant fer-lo de manera conjunta amb la Federació de Caça i el Consorci Forestal, que també es van oposar a la mesura, com la resta d’entitats presents al Consell de Caça, excepte el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que es va celebrar el 3 de juny.

JARC també ha presentat un escrit als Ajuntaments de Vilabertran i Hostalric, una de les poblacions veïnes, que també ha declarat una zona de seguretat en el seu municipi, agreujant encara més la situació a la qual s’enfrontaran els productors de panís de la zona.

Durant els últims anys, les poblacions de fauna salvatge han experimentat un augment de densitats arreu Catalunya, provocant grans afectacions a la ciutadania i, especialment, a l’activitat agrària. Per l’agricultura i la ramaderia, la interacció amb unes poblacions descontrolades de senglars, conills, tudons, entre altres espècies, és habitual, amb el risc sanitari que provoca per als cultius i ramats, i els danys econòmics que comporta per als professionals agraris.

Per aquest motiu l’organització recorda a ambdós Ajuntaments que haurien d’haver tingut en compte l’oposició dels Consells de Caça territorials (òrgans consultius encarregats d’estudiar i fer propostes sobre plans d’ordenació i mesures de control cinegètic), així com la dels propietaris del vedat de caça.

Aquests canvis de gestió cinegètica als dos municipis constitueixen, segons l’entitat, un greuge a causa dels danys que provocarà la fauna salvatge tant en l’activitat agrària, com a la ciutadania. Per aquest motiu JARC exigeix que els Ajuntaments presentin un pla de gestió de fauna salvatge, així com un pla d’indemnitzacions als usuaris que puguin veure’s afectats per aquesta causa, ja que segons estableix la Llei de caça, els consistoris municipals són els responsables de les zones de seguretat.

Categories