JARC en contra de l’ampliació de la zona ZEPA del Delta del Llobregat 

Aquesta setmana, l’organització agrària ha sigut citada, per part del DACC, a dues reunions; una per explicar-nos el posicionament contrari del Govern davant l’ampliació de l’Aeroport i, altre en relació amb l’ampliació de la zona ZEPA del Delta de Llobregat.

En ambdues reunions, com ja ha vingut fent anteriorment, JARC s’ha mostrat contrari a l’ampliació de la zona ZEPA a causa de les terribles conseqüències que això pot provocar a la pagesia local. 

JARC, en relació amb la ZEPA, bàsicament considera:

  • L’ampliació no es correspon amb els requisits de la carta d’emplaçament de la Comissió Europea.
  • No s’ha tingut en compte al sector ni les pèrdues econòmiques i productives que haurà d’assumir.
  • No s’ha establert per avançat el pla d’usos.
  • Limita l’activitat agrària i les inversions necessàries per garantir la viabilitat de la pagesia del Delta.
  • Limita l’activitat cinegètica i les actuacions de danys per fauna.

Categories