JARC demana indemnitzacions pels danys de fauna als cultius

JARC demana indemnitzacions pels danys de la fauna als cultius

Davant la inacció o la ineficàcia de les mesures empreses per l’Administració per controlar les poblacions de conills de camp, senglars, cabirols i tudons, entre altres, l’organització reclama una compensació econòmica per als pagesos per les pèrdues ocasionades per la fauna. Aquests danys són un factor més que se suma a la crisi actual d’augment de costos de producció i la sequera, que està posant en risc la viabilitat de les explotacions.

L’entitat torna a proposar en una reunió extraordinària amb el DACC una bateria de propostes per combatre els efectes del creixement desmesurat de certes espècies salvatges, que provoquen minves productives i econòmiques a agricultors i ramaders. Establir un sistema d’ajuts per a productors que suporten danys per fauna salvatge en favor de la cura de la biodiversitat o reformular l’assegurança dels cultius per sinistres de fauna són algunes de les mesures.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha presentat 22 propostes per combatre els danys provocats per l’augment desorbitat de poblacions de fauna salvatge que, durant els últims anys s’ha experimentat arreu de Catalunya, en part, a causa una gestió cinegètica ineficaç o inexistent. Donada l’alta densitat de certes espècies, aquestes ja no troben suficient aliment en els seus hàbitats naturals i ho busquen en els cultius, arrasant completament superfícies sembrades de cereals i herbacis, i produint danys irreparables en llenyosos com vinya, olivera o fruiters.

L’entitat fa anys que adverteix de la gravetat de la situació i proposa possibles solucions a l’Administració, sense obtenir més resposta que un seguit de promeses incomplertes. Per aquest motiu, considera al Departament responsable per omissió dels danys causats per la fauna que pateixen agricultors i ramaders. “La passivitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que durant tot aquest temps no ha emprès les accions pertinents és inacceptable”, apunta Lluís Viladrich, cap de la sectorial de Fauna Salvatge de JARC.

 

Bateria de 22 mesures per a la gestió de fauna salvatge i la compensació per danys

 

 1. Compensació econòmica total de les pèrdues ocasionades per la fauna cinegètica. El sistema recomanat és el d’establir un cost estàndard anual d’implementació per cultiu.
 2. Establir un sistema d’ajuts per a productors que suporten danys provocats per la fauna salvatge, en favor de la cura de la biodiversitat. Mantenir espais de biodiversitat on hi ha certes restriccions per a la caça és un servei al conjunt de la població que suporta econòmicament l’agricultor o ramader i, per tant, aquest s’ha de veure compensat.
 3. Reformular l’assegurança dels cultius per sinistres de fauna. Les pòlisses d’assegurança han de compensar l’impacte dels danys de fauna totalment, així com eliminar la franquícia i les possibles penalitzacions futures per aquest sinistre.
 4. Exempcions a la DUN i a la condicionalitat PAC. Que les superfícies de cultiu afectades per danys severs estiguin exemptes de complir les normes de condicionalitat dels ajuts europeus adreçats als agricultors, donat que considerem que es tracta d’una afectació excepcional aliena a la voluntat del productor.
 5. Subvenció del 100% per a l’adquisició de llavors menys apetitoses pels conills en zones definides com a problemàtiques.
 6. Subvenció del 100% per a l’adquisició de protectors de fruiters en zones definides com a problemàtiques.
 7. Reducció de mòduls IRPF en un 50% com a mínim, per aquells cultius afectats pels danys de fauna en les zones que pateixin sobrepoblacions.
 8. Desenvolupament de plans de control de fauna cinegètica. És necessari que el DACC realitzi un estudi del territori i desenvolupi plans de gestió d’aquelles poblacions que sobrepassen densitats que no poden ser controlades mitjançant la caça, considerada una activitat lúdica i esportiva, voluntària i que ha demostrat que no té capacitat de controlar situacions tan agreujades.
 9. Exigir als titulars d’infraestructures on s’han establert espècies cinegètiques, que presentin i executin un pla d’acció anual de mesures de control de les poblacions de fauna.
 10. Promoure l’obligatorietat de la neteja de marges i talussos en zones amb limitacions de caça.
 11. Incentivar la captura del conill amb fura i xarxes.
 12. Autorització de la caça nocturna i d’esperes del conill.
 13. Realització de cursos gratuïts o subvencionats de paranyers i biocides per a productor amb danys.
 14. Pla pilot de fosfur d’alumini, en un mínim de 200 hectàrees. En base els resultats, autoritzar als agricultors pel seu ús.
 15. Eliminar limitacions de munició per arma quan es caça per danys.
 16. Autoritzar l’ús de silenciadors, visors tèrmics i visors nocturns col·locats a les armes per garantir una major seguretat i efectivitat per controlar les poblacions de conill.
 17. Autorització del calibre 22 en l’aguait o espera del conill.
 18. Canviar la sol·licitud d’autorització de caça per una comunicació, i facilitar el tràmit a través d’una aplicació mòbil.
 19. Comunicació de caça estàndard a les zones ZEPA amb danys reconeguts.
 20. Comunicar la utilització de gàbies trampa en zones on la densitat d’animals sigui alta.
 21. Si no hi ha punt de recollida de cadàvers pròxim, obligatorietat de soterrar l’animal abatut.
 22. Separar els punts de recollida de fauna dels animals morts d’explotacions ramaderes. Per a les granges la fauna salvatge augmenta el risc sanitari, donat que són portadors de malalties que poden afectar els seus animals.

Categories