Els empresaris de la fruita no poden assumir les baixes per Covid-19 com accident laboral

  • Tenint en compte que si es produeix un contagi, la totalitat de la plantilla s’ha de posar en quarantena en plena campanya, la sectorial de la Fruita Dolça de JARC troba inacceptable que el coronavirus es consideri com a accident laboral. Per poder garantir la continuïtat i la viabilitat de la producció, la sectorial sol·licita que el covid-19 sigui considerat com a malaltia comuna.
  • L’entitat demana a CadeCAT i AICA que controlin la formalització de contractes que incloguin el preu per al productor (com marca la Llei) i que en cas de falta de mà d’obra o baixos preus s’activi la mesura de la “no collita” per equilibrar el mercat.
  • L’organització agrària reclama que Agroseguro (amb el suport de l’Estat i/o de la Generalitat) indemnitzi amb un 70% del valor de la producció no recol·lectada, en cas de baixa del titular o de la plantilla de treballadors pel coronavirus.

L’entitat considera inacceptable que el coronavirus es consideri com a accident de treball. David Borda, cap sectorial de la Fruita Dolça de JARC argumenta que “no es pot establir amb cap mena de seguretat que l’origen del contagi sigui el lloc de treball, pot haver-se contagiat abans o amb el contacte amb altres persones al seu domicili”. Borda afegeix que “s’ha de tenir en compte també, que qualsevol contagi de coronavirus implicarà que la resta de la plantilla s’haurà de posar en quarantena, i el titular de l’explotació es quedarà sense personal per continuar amb la collita, donades les dificultats que implica trobar mà d’obra amb el confinament.” Les restriccions i normatives relatives al moviment de treballadors en l’àmbit nacional i internacional han provocat serioses dificultats per aconseguir temporers qualificats per al camp. Per altra banda, la sectorial demana una sèrie de mesures per facilitar la feina agrícola, com ampliar el nombre d’ocupants en el transport al lloc de treball.

Els fructicultors assumeixen la seva responsabilitat, com a activitat essencial que són, de continuar produint, amb les dificultats afegides derivades de l’estat d’alarma. Aquesta situació excepcional però se suma a la crisi estructural de preus que arrosseguen els productors agraris. La pressió que suporta els fructicultors no para d’augmentar, i per aquest motiu el cap sectorial de la Fruita Dolça de JARC reclama algunes mesures de suport per a les empreses paralitzades pel virus, com que l’asseguradora agrària habitual, vehiculada a través Agroseguro, amb suport econòmic estatal i/o autonòmic, financi el 70% de la producció que no es pugui recol·lectar. Així mateix exigeix que el CadeCAT (Agència Catalana encarregada del control de contractes alimentaris) i AICA (Agencia de Información y Control Alimantarios) vetllin perquè es compleixi la llei; es formalitzin contractes on consti el preu que percebrà el productor i es compleixin els terminis de pagament.

Reivindicacions concretes de la sectorial de la Fruita Dolça de JARC

 

  1. Que el Covid-19 es consideri malaltia comuna en el sector agrari, en lloc de considerar-se accident de treball. L’empresari es compromet òbviament a aportar els EPI necessaris i complir amb les mesures de seguretat sanitàries.
  2. En el transport de treballadors del seu lloc de residència fins a les finques, i a l’inrevés, es pugui ampliar l’ocupació de vehicles fins a 2 persones per filera de seients, sempre que disposin dels EPI necessaris.
  3. Si la baixa per Covid-19 del titular de l’explotació o del personal contractat, implica no poder procedir a la recol·lecció d’alguna/nes varietat/s. Cal que a través d’Agroseguro amb el suport de l’Estat i/o de la Generalitat, s’indemnitzi amb un 70% del valor de la producció no recol·lectada.
  4. Exigir a l’AICA i al CadeCAT que controlin que es fan els contractes amb preus a percebre pels productors i es compleixen els terminis de pagament a 30 dies.
  5. Activació de tots els mecanismes de retirada, tant plans operatius (PO) per a socis d’organització de productors de fruites i hortalisses (OPFH), com d’extraordinàries (per no socis d’OPFH). Perquè en el cas de preus baixos o falta de mà d’obra, es pugui activar la mesura de no collita (la més recomanable en un escenari on falti mà d’obra) limitada a un màxim de 5 hectàrees/explotació, perquè se’n pugui beneficiar o accedir totes les explotacions fructícoles que ho necessitin.

 

Notícies relacionades

Categories