El porcí, un sector compromès amb la sostenibilitat

Jaume Bernis, cap sectorial del porcí de JARC i COAG

Desgraciadament, és molt recurrent que, cada cert temps, apareguin informacions falses criminalitzant al sector ramader -i especialment al porcí-, com un dels principals causants del canvi climàtic. Informacions errònies, basades en falsos mites que, a causa del desconeixement de la població amb relació amb la nostra activitat, arrosseguen massa social fins al punt que aquesta pressioni per a modificar diverses normatives, per damunt fins i tot de l’opinió tècnica del propi sector. Així ha succeït, per exemple, amb diversos decrets autonòmics que regulen la gestió de les dejeccions, com el de Catalunya, que va entrar en vigor just fa un any, i per al qual ja estem preparant proposades per al futur període de revisió en 2021.

Des de JARC i COAG (coordinadora a la qual pertanyem en l’àmbit estatal), treballem de manera contínua per a presentar observacions en aquells aspectes legislatius que dificulten la gestió de la nostra activitat i impossibiliten el desenvolupament del potencial productiu agrari, així com instem, tant al Ministeri com a les administracions autonòmiques, a no cedir davant les directrius d’altres col·lectius o departaments.

Una reducció de l’1,4% (de GEH) respecte a l’any anterior, malgrat l’increment de la cabanya ramadera, la qual representa el 8,4%, i de la qual només l’1,9% correspon al sector porcí.

Segons apunten diversos estudis, el segrest del CO2 dels cultius agrícoles redueix un 30% els GEH de l’atmosfera. Les dades presentades pel Ministeri de Transició Ecològica en la seva publicació “Avance del inventario de GEI”, indiquen que el conjunt agrari representa el 12,5% del total d’emissions estatals, però no tenen en compte la capacitat de segrest de carboni dels cultius. Es tracta d’una reducció de l’1,4% respecte a l’any anterior, malgrat l’increment de la cabanya ramadera, la qual representa el 8,4%, i de la qual només l’1,9% correspon al sector porcí, segons la informació facilitada per INTERPORC.

Precisament, la interprofessional aporta una sèrie de dades que demostren l’alt grau de compromís del sector amb el medi ambient, adoptant mesures que van més enllà de la normativa més estricta del món, l’europea. Aquesta responsabilitat ens ha portat a reduir, en els últims anys, un 22% les emissions de GEI, un 50% el purí generat en les nostres granges, i un 30% l’ús d’aigua per kg de carn produïda. Cal destacar que la ramaderia només representa el 2% del total de la petjada hídrica estatal, i el sector porcí el 0,05%. Per altra banda, l’impacte del consum d’aigua per kg produït és mínim, segons diversos estudis, com el realitzat per Arjen Hoekstra, professor de la Universitat de Twente (Holanda). Aquesta investigació demostra que la producció porcina utilitza un 82% d’aigua verda, la que prové de les precipitacions; un 10% d’aigua grisa, que prové associada a la producció de béns i serveis; i tan sols 8% d’aigua blava, que vindria a ser la potable.

Exigim a l’administració que, davant acusacions sense cap mena de rigor, surti en defensa, protegeixi i reconegui la implicació del nostre sector

En aquest sentit des de JARC i COAG, fa molts anys que reivindiquem que s’han d’adequar les normatives als volums reals de purins i Nitrats que produïm (molts menors, actualment, que quan es van redactar), així com l’opció d’utilitzar analítiques dels valors de nutrients per a poder demostrar-ho i, d’aquesta manera, ajustar els plans de dejeccions a la base territorial necessària. Gràcies a la nostra insistència aquesta petició ha estat inclosa pel Ministeri d’Agricultura en l’actual Reial decret d’Ordenació Porcina, deixant la seva aplicació en mans de les diferents comunitats autònomes.

Per tant, no hi ha dubte que els ramaders de porcí som un sector compromès amb el medi ambient. Adoptem mesures que van més enllà de la normativa amb la finalitat que les nostres produccions siguin cada dia més sostenibles. Per aquest motiu, exigim a l’administració que, davant acusacions sense cap mena de rigor, surti en defensa, protegeixi i reconegui la implicació del nostre sector. No només fem inversions en sostenibilitat, sinó també en benestar animal, qualitat i bioseguretat, assolint un nivell d’excel·lència productiva reconeguda, però alhora, assumim uns costos de producció molt més elevats que en altres països, amb els quals competim gràcies a la nostra gran eficiència i tecnificació.

Categories