Demanem que es revisin tots els contractes de compra-venda de llet entre ramaders i indústria

JARC traslladarà demà a la directora de l’AICA, Gema Hernández Maroñas, la importància d’aquesta mesura per a complir amb el que s’estableix en la Llei de Cadena Alimentària. La normativa obliga a negociar un preu per sobre dels costos de producció. L’últim informe de l’AICA recull 37 sancions per incompliments en aquest sentit.

La pujada de dos cèntims per litre anunciada per algunes indústries es queda curta per a cobrir l’augment dels costos com a conseqüència l’espiral alcista de les cotitzacions de les matèries primeres per a alimentació animal (+26% en un any) i l’increment de la factura elèctrica.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG) han demanat una revisió de tots els contractes de compra-venda de llet entre ramaders i indústria. “És hora que els preus cobreixin els costos de producció i que es compleixi amb la Llei de millora de la Cadena Alimentària. L’últim informe de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) recull 37 sancions per incompliments en aquest sentit. Quan es detecti qualsevol tipus d’il·legalitat en els contractes cal denunciar-lo”, ha subratllat el responsable del sector lacti de COAG, Gaspar Anabitarte.

La pujada de dos cèntims per litre anunciada per algunes indústries es queda curta per a cobrir el significatiu augment dels costos a conseqüència de l’augment de preus de les matèries primeres per a alimentació animal (+26% en un any) i l’increment de la factura elèctrica. “Aquestes pujades no responen als veritables costos de producció, que en termes mitjans se situen en 0,35€/litre, segons l’estudi de cadena de valor de la llet de vaca, publicat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació”, ha recordat Anabitarte.

La situació és insostenible per a les petites i mitjanes explotacions familiars. Segons els càlculs realitzats pel Departament de Ramaderia de COAG, sobre la base de les dades l’estudi de la cadena de valor de llet de vaca del MAPA, una explotació mitjana va haver de suportar, en període 2018-2020, unes pèrdues mensuals entre 1.231 i 1.464 euros. Durant el citat període, els productors/as van percebre un preu mitjà de 0,32€/l mentre que l’estudi xifra els costos mitjans en 0,35€/l. Les conseqüències: 2.270 explotacions es van veure obligades a tirar el tancament per falta de rendibilitat en tot just dos anys.

Davant això, el calendari de mobilitzacions continua demà a Catalunya, i es traslladarà a la cornisa cantàbrica el pròxim 2 d’agost. Sota el lema “Per uns preus de la llet que cobreixin els costos de producció”.

Categories