Dates DUN 2020, atenció amb els terminis!

Dates per fer la DUN

  • Pagament bàsic i ajuts integrats en el Contracte Global d’Explotació (CGE), fins al 30 d’abril.
  • Modificacions i cessions, fins al 31 de maig. En aquest termini recordem que es poden fer canvis en les memòries dels plans de millora, però NO modificar inversions o demanar de nou l’ajut.
  • Ajuts per al Pla de Reestructuració i Reconversió de la vinya, fins al 27 de març.
  • Tràmits de Venda de Proximitat i Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), fins al 31 de desembre.
  • Sol·licitud d’Explotació Agrària Prioritària (EAP) fins al 15 de desembre.
  • Pels plans de millora, el termini de sol·licitud de pagament és fins al 31 de desembre.

A les nostres oficines trobaràs un equip especialitzat per assessorar-te en tot el que et calgui.

Categories