JARC aconsegueix millorar l’assegurança de sequera per a pastures

Durant la reunió del grup de treball d’Assegurances, celebrada el passat 15 de novembre, els representants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya vàrem tornar a demanar que es resolgués la problemàtica de les assegurances de sequera per a pastures, aconseguint que Agroseguro es comprometés a fer una auditoria del mètode de càlcul utilitzat enguany.

S’ha aconseguit que s’auditessin totes les comarques d’Espanya, observant-se incoherències en el mètode de càlcul en 21 d’elles. Finalment, 7 comarques han tingut un canvi significatiu que ha suposat un recàlcul en la indemnització de l’assegurança, de les quals 1 pertany a l’Aragó i les altres 6 a Catalunya, més concretament a la zona dels Pirineus (comarques de la Cerdanya, Ripollès, Vall d’Aran, Pallars, Ribagorça, Alt Urgell i Solsonès).

Fins ara, erròniament, si en la lectura que es fa per determinar la sequera algun píxel donava error durant 4 desenes, automàticament quedava fora de la sèrie anual. A partir d’ara, queden fora de la sèrie les desenes amb error de lectura i s’introdueixen a la sèrie que es van poder llegir correctament.

En resum, aquesta modificació suposa una indemnització de 1.200.000 € en l’assegurança de sequera en pastures per als ramaders de la Cerdanya, el Ripollès, la Vall d’Aran, el Pallars, la Ribagorça, l’Alt Urgell i el Solsonès, que es podrà comprovar en les dades que es publiquin a partir del 10 de desembre d’enguany.

Categories