Mesures en front del coronavirus

Seguint les indicacions del Govern estatal i autonòmic en relació a les mesures per frenar la corba de contagis del coronavirus, a partir d’avui, dilluns 16 de març i fins disposar de noves indicacions, no us podrem atendre de forma presencial a les nostres oficines.

Malgrat l’excepcionalitat de la situació, el nostre equip continuarà treballant per a vosaltres i us atendrà telefònicament i a través de correu electrònic. Us recordem que a la nostra web trobareu les dades de contacte de  totes les oficines.

D’altra banda, us comuniquem que les Assemblees Territorials i General que s’havien de celebrar durant les dues properes setmanes, s’hauran de postposar. Quan la situació ho permeti, us comunicarem les noves dates de celebració.

Finalment, agrair-vos que continueu treballant per abastir d’aliments a tothom. Novament, ha quedat clar que el sector agrari és essencial i té un valor increïble!!

Categories