JARC aposta per les energies renovables

Article d’opinió de Xavier Vela i Bru, president de JARC

L’energia solar fotovoltaica transforma la radiació solar en electricitat sense emetre gasos contaminants. El benefici ve per partida triple, si utilitzem una part de la parcel·la de les explotacions agrícoles i ramaderes per auto abastir-nos, estem contribuint a lluitar contra el canvi climàtic, i un cop amortitzada la inversió, estalviem en la factura de la llum i fins i tot, podem generar beneficis abocant a la xarxa l’electricitat que no utilitzem.

Durant una dècada les energies renovables han estat estancades, o més aviat bloquejades per una normativa que les penalitzava més que fomentar-les. En canvi, ara el marc legal ara és favorable, aprofitem per reduir la petjada de carboni alhora que generem un recurs econòmic, que pot complementar la nostra renda.

Les conseqüències de l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) ens afecten a tots, però en el cas del sector agrari, les patim cada dia més en la nostra activitat professional, en allò del que vivim. Sequeres, incendis, gelades, tempestes, pedra… El sector energètic és el tercer més contaminant. Genera el 15% dels GEH a Catalunya, segons les últimes dades facilitades per la Generalitat, menys que la indústria i el transport però quasi el doble que agricultura i ramaderia. Està en les nostres mans reduir aquesta xifra.

“Haurem d’arribar a un equilibri apostant per les energies renovables de manera estudiada i planificada per part de les administracions, ens hi juguem molt.”

És una oportunitat també a les zones amb calor extrema o sequera, on podria aportar solucions, i també per aquelles amb problemes de subministrament d’energia. Existeixen cada dia més sistemes innovadors d’instal·lacions de plaques solars elevades sobre les plantacions que presenten avantatges pels cultius sense pèrdua de superfície. S’aprofita l’ombra dels panells solars per millorar els rendiments agrícoles en cultius que sofrien estrès a cel obert i que requerien major reg. A més, les plantacions permeten el refredament de l’ambient portant a major eficiència els panells fotovoltaics quan hi ha més radiació solar. Això, permet el cultiu d’aliments fins i tot en zones semi desèrtiques en les quals a penes creix vegetació de manera natural.

La reducció de la petjada de carboni generada per les activitats agràries és un repte que estem assumint fa temps des del sector, hem avançat molt i treballem cada dia per ser més sostenibles. En aquest sentit la conjunció de les energies renovables i la producció d’aliments és un desafiament fonamental, que cal que es faci de manera ordenada, amb una planificació acurada per cada territori perquè no es produeixi una sobreexplotació, com ha succeït en determinats territoris amb l’energia eòlica. Haurem d’arribar a un equilibri apostant per les energies renovables de manera estudiada i planificada per part de les administracions, ens hi juguem molt.

Categories