El Govern català ha de definir polítiques agràries pròpies i deixar de ser mers gestors de fons de la UE

El Covid-19 ha posat en relleu, segons ha recordat l’organització, la importància de la sobirania alimentària. La Generalitat ha de vetllar pel present i el futur d’aquest sector essencial i garantir el relleu generacional amb polítiques dotades de pressupost que defensin als professionals agraris i als joves.

 L’entitat agrària insta al Govern, a la videoconferència que el President de la Generalitat ha mantingut aquesta tarda amb representants del sector, a definir el model agrari català, segons les especificitats del nostre territori i deixar de fer seguidisme de les polítiques europees.

La política de prevenció requereix més pressupost per evitar mals majors, no només per a agricultors i ramaders sinó per a tot el conjunt de la societat. L’organització demana que destinin recursos econòmics des de diversos Departaments, per prevenir danys relacionats amb aiguats, incendis o fauna salvatge, entre altres.

Xavier Vela, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, ha demanat a Torra que el Govern de la Generalitat defineixi el model de producció agrària que vol per Catalunya, i el defensi a Madrid i a Brussel·les. L’organització agrària ha posat de manifest que aquest model hauria d’estar enfocat als professionals i posar especial atenció als joves. En l’actualitat la mitjana d’edat dels pagesos a Catalunya és de més de 60 anys, i hi ha hagut un descens del 13,5% del nombre d’explotacions agràries en els últims 20 anys.

Per altra banda, JARC considera indispensable un canvi de model de consum, que ha de potenciar i valorar els nostres productes, que són d’una gran qualitat i diversitat i apostar per l’agricultura sostenible, amb un bon i efectiu aprofitament dels nostres recursos.

Segons ha recordat Vela, el sector dels productors estava en crisi ja abans de l’estat d’alarma i els tractors van deixar de sortir al carrer per protestar per sortir a desinfectar i continuar treballant però els baixos preus continuen al camp malgrat que pugin pels consumidors.

L’entitat proposar que es comencin a definir conjuntament polítiques agràries pròpies amb dotació suficient per poder posar-les en marxa. El Govern de la Generalitat,  es limita, segons apunta JARC, a gestionar els ajuts PAC sense iniciar línies pròpies de treball. Aquesta posició continuista i les campanyes institucionals per incentivar el consum de productes de proximitat o la incorporació de joves, no són, va recordar el president de JARC suficients per provocar les transformacions que requereix el sector. L’organització anima al Govern a començar a treballar ja, aplicant polítiques pròpies per solucionar les problemàtiques agràries debatudes reiteradament al Parlament.

L’Agricultura és una activitat econòmica molt lligada al territori, per tant, també cal actuar per millorar les condicions de vida i infraestructures de les persones que viuen a les zones rurals. JARC ha sol·licitat recursos econòmics per totes les competències que la Generalitat està desatenent, com el CadeCAT, l’òrgan que hauria de controlar els contractes al sector alimentari i les relacions comercials abusives a Catalunya.

També ha recordat la importància de les polítiques preventives, per evitar o minimitzar els danys provocats per temporals, aiguats i incendis. S’hauria de destinar recursos, també des d’altres departaments per netejar lleres, controlar fauna salvatge o  prevenció d’incendis, perquè els danys afecten a tota la societat. Tradicionalment agricultors i la ramaders contribuïen a realitzar aquestes tasques preventives.

Categories