ASSEGURANÇA PER AL CULTIU DE FRUITS SECS

Els cultius inclosos dins d’aquesta línia d’assegurança són l’ametller, el garrofer, l’avellaner, el pacaner, la noguera i el festuc. En tots els casos, la contractació s’estructura en mòduls, al igual que en la resta d’assegurances agràries, que a continuació resumim.

MÒDUL 1

El càlcul de la indemnització es fa tenint en compte totes les parcel·les de l’explotació i amb un mínim de dany indemnitzable del 30% per a tots els riscos.

MÒDUL 2: Riscos per explotació i riscos per parcel·la

(1) Els danys en plantació per sequera queden contemplats només per al conreu d’ametller en les parcel·les d’aquells assegurats que hagin contractat en el pla anterior els mòduls 1 o 2, i ho mantinguin en la pòlissa actual. En la resta de conreus els danys en plantació per sequera estan exclosos.

(2) Menor entre el 10% del capital assegurat i 1.000 € en capçal de reg i 300 € en xarxa de reg.

MÒDUL P: Riscos nominats per parcel·la

L’assegurança per ametller funciona amb un sistema de rendiments individualitzats establerts en funció dels històrics de producció de cada assegurat.

El sistema d’assegurances agràries és viable gràcies a la subvenció que introdueixen en la pòlissa el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), i que es complementa amb l’aportació de les comunitats autònomes. La subvenció d’ENESA és diferent en funció de les característiques de l’assegurat i de la modalitat de l’assegurança, tal i com es detalla en el següent quadre.

 

2019 *

MÒDUL 1

MÒDUL 2

MÒDUL P

Subvenció base

75

21

7

Col·lectiu

6

6

AP, EAP

11

9

Renovació

5

5

ADV, ECO

2

Finançament SAECA

1

1

MAX.

75%

46 %

 

*Subvenció aplicada sobre la prima comercial base neta.

La comunitat autònoma de Catalunya aporta un percentatge de subvenció respecte a la subvenció de ENESA.

Recordeu, que la nostra entitat us pot assessorar sobre les diferents cobertures per tal de que pugueu valorar la que més us convé. No dubteu en contactar amb qualsevol de les nostres oficines per conèixer més detalls sobre aquest servei.

Categories