Ajut Extraordinari per al sector lacti (Boví, oví i caprí de llet)

Ajut directe en resposta a les conseqüències econòmiques del conflicte d’Ucraïna

 

BENEFICIARIS

Persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions de llet de boví, oví o caprí, que tinguin acreditada la seva activitat l’últim any per haver declarat durant el 2021 entregues o venda directa de llet.

QUANTIA DELS AJUTS (imports unitaris provisionals)

  • Boví:
  • 204,9705 € per vaca fins a un màxim de 40 animals per beneficiari.
  • 136,647 € per vaca pels animals compresos entre el número 41 i 180.
  • 97,605 € per vaca pels animals compresos en un número superior a 180.
  • Oví: 14,6791 € per ovella
  • Caprí: 8,2182 per cabra.

L’ajut màxim per titular no pot superar els 35.000 euros.

COM SOL·LICITAR L’AJUT?

L’ajut serà atorgat d’ofici en funció de la informació de la sol·licitud única efectuada el 2021 (DUN) per al pagament dels ajuts associats al sector de boví de llet, oví i caprí. No cal presentar cap sol·licitud d’ajut.

 

MOLT IMPORTANT: CONSULTAR EL LLISTAT PROVISIONAL DE BENEFICIARIS!

Consulteu AQUÍ el llistat de beneficiaris, nombre d’animals i quantia provisional d’ajut per titular.

En cas que les dades de la vostra explotació siguin errònies (identificació, número animals, quantia a percebre, número de compte) o, directament no aparegueu en el llistat, cal fer les al·legacions, fins el 4 de maig (inclòs), mitjançant el formulari habilitat exclusivament que trobareu a l’enllaç següent: Formulari al·legacions

 

NORMATIVA Reial Decret Llei 6/2022

Si us cal més informació o un cop de mà per presentar les al·legacions, poseu-vos en contacte amb les nostres oficines.

Categories